15.09.2016, Ľudovit Szerencsés

Oznam sekretariátu

15.09.2016, Ľudovit Szerencsés
Neplatiči

Upozornenie sekretariátu ObFZ na úhradu zbernej faktúry

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry bola dňa 12.09.2016 a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!
Žiadame menované FK, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili !

  • PSE Horná Potôň
  • SC Veľké Dvorníky
  • OFC Russel Gabčíkovo 
  • Dynamo Blatná n/O 
  • ŠK Mad
  • OFK Rapid Ohrady
  • TJ Lehnice
  • ŠM Janíky

 

Ľudovít Szerencsés, sekretár ObFZ

14.9.2016

Prečítané: 153x