13.05.2016, Ľudovit Szerencsés

Oznam sekretariátu

13.05.2016, Ľudovit Szerencsés
Upozornenie pre FK

UPOZORNENIE!!

Upozorňujeme FK – Družstevník Čilizská Radvaň, Poľnohospodár Hubice, Dynamo Blatná n/O, ŠK 1923 Gabčíkovo, FC Povoda, ŠK Rohovce, ŠK Čakany, že sú evidované v ISSF v stave NEPLATIČ !!!

Splatnosť faktúry za mesiac 04/2016 bola dňa 10.05.2016 !!!

Upozorňujeme FK – Poľnohospodár Hubice, Palas Jahodná, ŠM Janíky, Družstevník Kráľovičove Kračany, MFK Malé Dvorníky, OFK Rapid Ohrady, SC Potônske Lúky, FK Zlaté Klasy, že ObFZ Dunajská Streda neeviduje zaplatenie 4. splátky Náhrady pre DO v bezhotovostnom styku.

 

ŽIADAME tieto FK, aby svoje pohľadávky uhradili OKAMŽITE !!!    

_______________

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ

 

Prečítané: 101x