Predseda Revíznej komisie
poverený predseda ReK Ing. Imrich KOVÁCS geodet@realmail.sk 0903 740 710
image