predseda Čomor Peter tjlehnice1@gmail.com 0907 140 967
členovia Juhász Zoltán
Lelkes Peter