KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu
predseda Győri Zsolt 0905 223 586
Meniar Dušan
Papík Pavol