predseda Bognár Andor energetik@jednotads.sk 0905 309 842
členovia Németh Kristián
Molnár Kristián
Lakatos Anton
Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov
Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov
Pridané dňa14.06.1616Viac