predseda Hancko Ladislav hancko.ladislav@zupa-tt.sk 0903 408 916
členovia Máhr Tomáš mahrtomas@gmail.com 0918 676 808
Simon Štefan simonstefan@hotmail.com 0904 431 367
Bazsó Štefan bazso69@gmail.hu 0907 563 185