predseda ObFZ Ing. BENOVIČ Arpád benovic@obfzds.sk 0905 296 649 Povoda
podpredseda FEKETE Vojtech feketevv@gmail.com 0915 747 312 Dunajská Streda
člen GRÓF Arpád agsport@agsport.sk 0903 720 666 Kostolné Kračany
člen Ing. TAKÁCS Tibor ing.takacs.tibor@gmail.com 0905 277 751 Padáň
člen GAÁL Tomáš gaal.tomas@gmail.com 0915 305 017 Ohrady
image