Odvolacia komisia
DS-OK-2019/2020-0002
Rozhodnutie
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovala odvolania 1. FK Zlaté Klasy voči rozhodnutiu DK ObFZ Dunajská Streda DS-DK-2019/2020-00039. 2. FK Zlaté Klasy voči rozhodnutiu DK ObFZ Dunajská Streda DS-DK-2019/2020-00042 Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda podľa čl. 55/9/a Stanov ObFZ Dunajská Streda odvolanie vo veci zastavuje. Odôvodnenie : Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda je druhostupňovým orgánom na základe čl. 55 ods.2 Stanov ObFZ Dunajská Streda a nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci (o odvolaniach nebolo rozhodnuté v prvom stupni – odvolania neboli podané podľa čl. 84/1 DP na orgán, ktorý vydal napádané uznesenia). Mgr. Peter ČOMOR predseda odvolacej komisie
Rozhodnutie: DS-OK-2019/2020-0002
Klub: FK Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 25.09.2019 11:08
Dátum vyriešenia: 25.09.2019 11:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 25.09.2019 11:08