Trénersko-metodická komisia
DS-TMK-2017/2018-0002
Oznam
TMK ObFZ Dunajská Streda oznamuje trénerom ktorým uplynula platnosť licencie UEFA Grassroots C v minulom roku resp. končí dňom 31.12.2017, že sa môžu prihlásiť na seminár trénerov elektronicky cez podateľňu v ISSF (vlastným kontom, uviesť dátum narodenia, telefónne číslo) do 15.10.2017 !!! Seminár na predĺženie licencie C sa uskutoční – pozor zmena !!! dňa 9.12.2017 (sobota) od 09.00 h v Obchodno-informačnom centre, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda. Poplatok za seminár 50,- € - platí sa pri prezentácii. Prihlásení tréneri do 11.10.2017: Nagy Ladislav (1318154), Miklós František (1140281), Takács Ondrej (1000826), Horváth Juraj (1041469), Papík Pavol (1079064), Ónodi Attila (1317857), Lyžica Gabriel (1005061), Nagy Peter (1039126), Jávorka Attila (1039186) , Meleg Ľudovít (1357613), Vígh Balázs (1157452), Buka Pavel (1127272), Anton Lakatos (1009791), Zoltán Csápai (1073076), Michal Póda (1186996), Zsolt Győri (1038662), Tomáš Máhr (1072749), Pavol Dudík (1030945), Roland Kocsis (1256199), Jozef Csölle (1129029), Peter Šnegoň (1155780), Ján Zsákovics (1056788)
Rozhodnutie: DS-TMK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 08:23
Dátum vyriešenia: 13.10.2017 08:24
Stav: Vyriešené