Komisia rozhodcov
DS-KR-2019/2020-0090
Náhrady DO
Bezhotovostný styk - náhrady R a DZ - 2. splátka
Rozhodnutie: DS-KR-2019/2020-0090
Klub: Futbalový club Rómov Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 04.09.2019 09:39
Dátum vyriešenia: 04.09.2019 09:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
448 EUR 04.09.2019 09:40