Komisia rozhodcov
DS-KR-2017/2018-0090
Úradná správa
Komisia rozhodcov KR vydelegovala 13. kolo a vykonala zmeny na 12. kolo. Ospravedlnení R: 28.10.2017 – L. Szőke, M. Szerencsés, R. Póda, 29.10.2017 – L. Szőke, R. Póda. KR obdržala pochvalu od FK Baka na rozhodcov L. Szőke, B. Vígh, Cs. Zsigray za zápas 11. kola AG Sport VI. Liga ObFZ DS FK Baka – TJ Družstevník Vrakúň. KR obdržala pochvalu od Palas Jahodná na rozhodcov T. Ürögi, T. Szalánczi, B. Vígh za zápas 11. kola AG Sport VI. Liga ObFZ DS TJ Družstevník Okoč-Sokolec – TJ Palas Jahodná. Dňa 23.10.2017 (pondelok) sa uskutočnil seminár s rozhodcami-čakateľmi: M. Nagy, N. Kardos, Cs. Koroknai L. Hegedűs, E. Kozma. Ďalší seminár je naplánovaný na 30.10.2017 (pondelok) na sekretariáte ObFZ DS o 17.00 h. KR dôrazne upozorňuje R na správne vyplnenie a uzavretie zápisu zo stretnutia! KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda! KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0901/724­ 694 (sekretár ObFZ). Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 02.11.2017 (štvrtok) vo Vieske o 17:00 h.
Rozhodnutie: DS-KR-2017/2018-0090
Dátum zaevidovania: 27.10.2017 10:24
Dátum vyriešenia: 27.10.2017 10:25
Stav: Vyriešené