Športovo-technická komisia
DS-STK-2019/2020-0112
UUpozonenie a výzva
ŠTK ObFZ Dunajská Streda upozorňuje a zároveň vyzýva Futbalový club Rómov Zlaté Klasy, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november 2019 bola dňa 11. 12. 2019 (streda) a je evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ! Žiadame menovaný futbalový klub, aby svoje pohľadávky okamžite uhradil, keď klub si túto výzvu nesplní podľa požiadavky, bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda!!!
Rozhodnutie: DS-STK-2019/2020-0112
Klub: Futbalový club Rómov Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 07.02.2020 14:39
Dátum vyriešenia: 07.02.2020 14:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 07.02.2020 14:39