Športovo-technická komisia
DS-STK-2019/2020-0111
Výzva
ŠTK upozorňuje a zároveň vyzýva Futbalový club Rómov Zlaté Klasy, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november 2019 bola dňa 11. 12. 2019 (streda) a je evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ! Žiadame menovaný futbalový klub, aby svoje pohľadávky okamžite uhradil, keď klub si túto výzvu nesplní podľa požiadavky, bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ DS!!!
Rozhodnutie: DS-STK-2019/2020-0111
Klub: Futbalový club Rómov Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 19.01.2020 22:27
Dátum vyriešenia: 19.01.2020 22:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 19.01.2020 22:28