Športovo-technická komisia
DS-STK-2019/2020-0107
Kontumácia stretnutia
ŠTK na základe oznámenia Futbalový club Rómov Zlaté Klasy kontumuje stretnutie 14. kola Futbalový club Rómov Zlaté Klasy – TJ Družstevník mierovo podľa čl. 82., ods. 1., písm. b. SP SFZ a podľa čl. 11 ods. 2. SP SFZ priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Mierovo. ŠTK odstupuje Futbalový club Rómov Zlaté Klasy na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. E., ods. 1., písm. 1. RS OBFZ DS.
Rozhodnutie: DS-STK-2019/2020-0107
Klub: Futbalový club Rómov Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 06.11.2019 20:39
Dátum vyriešenia: 06.11.2019 20:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.11.2019 20:40