Športovo-technická komisia
DS-STK-2019/2020-0076
Predvolanie na svoje najblizšie zasadnutie
TJ ŠM Janíky – TJ SC Potônske Lúky ŠTK berie na vedomie podanie TJ SC Potônske Lúky. ŠTK predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie 09. októbra 2019 o 18:00 na sekretariát ObFZ DS R (Attila Lukovics), VM D (Ľudovít Puss) a VM H (Alexander Szőcs). Účasť pozvaných je nutná!
Rozhodnutie: DS-STK-2019/2020-0076
Klub: TJ SC Potônske Lúky
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 09:55
Dátum vyriešenia: 03.10.2019 09:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.10.2019 09:56