Športovo-technická komisia
DS-STK-2019/2020-0031
Zmena stanov a štatutárneho zástupcu
ŠTK berie na vedomie oznámenie o zmene stanov a štatutárneho zástupcu FK Holice. Nový názov: Futbalový klub Holice Sídlo: Pósfa 930 34 Holice Štatutárny orgán: Oliver Jákli (predseda), Stará Gala 121, 930 34 Holice, e-mail: oliverjakli@gmail.com, mobil: 0908 628 651.
Rozhodnutie: DS-STK-2019/2020-0031
Klub: TJ Družstevník Holice na Ostrove
Dátum zaevidovania: 12.08.2019 21:22
Dátum vyriešenia: 12.08.2019 21:22
Stav: Vyriešené