Športovo-technická komisia
DS-STK-2018/2019-0093
Oznámenie
3. FK Zlaté Klasy – novým štatutárnym orgánom, predsedom klubu je Vincent LOVÁSZ, bytom Zlaté Klasy, Záhradnícka 83, tel. 0907436031, email vincolovasz@centrum.sk, organizačným pracovníkom Štefan RAJCSÁNYI, bytom Zlaté Klasy Sídlisko 128, tel 0918450786 (DS-STK-2018/2019-0093)
Rozhodnutie: DS-STK-2018/2019-0093
Dátum zaevidovania: 08.02.2019 08:07
Dátum vyriešenia: 08.02.2019 08:07
Stav: Vyriešené