Športovo-technická komisia
DS-STK-2018/2019-0092
Oznámenie
2. OFK Rapid Ohrady – novým štatutárnym orgánom, predsedom klubu je Gabriel CSIKMÁK, nar.18.9.1971, bytom Ohrady, Lapšárska 80/12, tel. 0917135001, email gabriel.csikmak71@gmail.com (DS-STK-2018/2019-0092)
Rozhodnutie: DS-STK-2018/2019-0092
Dátum zaevidovania: 08.02.2019 08:06
Dátum vyriešenia: 08.02.2019 08:06
Stav: Vyriešené