Športovo-technická komisia
DS-STK-2018/2019-0083
Kontumácia MZ
SKUPINA A 3. ŠTK kontumuje MZ 10. kola Dynamo Blatná na Ostrove – PSE Horná Potôň podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech PSE Horná Potôň. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 150,-€ podľa čl. E/2/2 RS ObFZ DS.
Rozhodnutie: DS-STK-2018/2019-0083
Klub: TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 18:21
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 18:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 31.10.2018 18:22