Športovo-technická komisia
DS-STK-2018/2019-0081
Kontumácia MZ
SKUPINA A ŠTK kontumuje MZ 9. kola SC Potônske Lúky – Dynamo Blatná na Ostrove podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech SC Potônske Lúky. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 75,-€ podľa čl. E/2/2 RS ObFZ DS. ŠTK oznamuje Dynamo Blatná na Ostrove, že podľa čl. A/6/h RS ObFZ DS, náhrada súperovi - 100,-€ - bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry.
Rozhodnutie: DS-STK-2018/2019-0081
Klub: TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Dátum zaevidovania: 28.10.2018 20:22
Dátum vyriešenia: 28.10.2018 20:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 28.10.2018 20:22
ŠTK oznamuje Dynamo Blatná na Ostrove, že podľa čl. A/6/h RS ObFZ DS, náhrada súperovi - 100,-€ - bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry. 100 EUR 28.10.2018 20:22