Športovo-technická komisia
DS-STK-2018/2019-0019
Zmena štatutárneho zástupcu
PSE Horná Potôň - Zmena štatutárneho orgánu: predseda Attila FEKETE, bytom Malé Dvorníky.
Rozhodnutie: DS-STK-2018/2019-0019
Klub: PSE Horná Potôň
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 16:31
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 16:31
Stav: Vyriešené