Rozhodnutia
DS-STK-2018/2019-0139Zmena miesta MZ
DS-STK-2018/2019-0138Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0137Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0136Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0135čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0134Späťvzatie námietky
DS-STK-2018/2019-0133Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0132Zmena miesta turnaja
DS-STK-2018/2019-0131Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0130Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0129zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0128Odstúpenie na DK
DS-STK-2018/2019-0127Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0126Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0121Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0120čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0119Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0118Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0116čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0115Zmena miesta T
DS-STK-2018/2019-0114Zmena miesta T
DS-STK-2018/2019-0113Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0112Zmena miesta MZ
DS-STK-2018/2019-0111Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0110Zmeny v zápise o stretnutí
DS-STK-2018/2019-0109čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0108čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0106čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0105Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0104FK BLAHOVÁ, BELLOVA VES
DS-STK-2018/2019-0103FK BLAHOVÁ, BELOVA VES
DS-STK-2018/2019-0101OFC SAP - ŇÁRAD
DS-STK-2018/2019-0100Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0099Rozlosovanie jarnej časti
DS-STK-2018/2019-0098Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0097Odstúpenie na DK
DS-STK-2018/2019-0096ODSTÚPENIE NA DK
DS-STK-2018/2019-0095ODSTÚPENIE NA DK
DS-STK-2018/2019-0094Odhlásenie mužstva zo zúťaže