Rozhodnutia
DS-STK-2018/2019-0181Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0180Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0179Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0178Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0177Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0175Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0174Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0171Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0170Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0169Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0167Zmena terminu MZ
DS-STK-2018/2019-0166Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0165Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0164Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0163Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0162Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0161Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0160Zmena miesta turnaja
DS-STK-2018/2019-0159Zmena termínu MZ - dohrávka
DS-STK-2018/2019-0158Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0157Splnenie uznesenia
DS-STK-2018/2019-0156Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0155Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0154MIMORIADNE ROZHODNUTIE ŠTK - Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0153Vylúčenie zo súťaže
DS-STK-2018/2019-0152Zmena termínu T
DS-STK-2018/2019-0151Zmena miesta T
DS-STK-2018/2019-0150Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0149Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0148Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0147Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0146Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0145Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0144Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0143Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0142Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0139Zmena miesta MZ
DS-STK-2018/2019-0138Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0137Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0136Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0135čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0134Späťvzatie námietky
DS-STK-2018/2019-0133Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0132Zmena miesta turnaja