Rozhodnutia
DS-STK-2018/2019-0059Zmena miesta turnaja
DS-STK-2018/2019-0058čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0057Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0055Predvolanie na svoje najblizšie zasadnutie
DS-STK-2018/2019-0054Zmena trmínu MZ
DS-STK-2018/2019-0052Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0050Odstúpenie na DK
DS-STK-2018/2019-0049Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0048Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0047Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0046Zmena miesta turnaja
DS-STK-2018/2019-0045Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0044Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0043Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0042Odstúpenie stažnosť
DS-STK-2018/2019-0041Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0040Zmena účtu FK
DS-STK-2018/2019-0039Odložený 1. turnaj
DS-STK-2018/2019-0038Dohrávanie MZ
DS-STK-2018/2019-0037Dohrávanie MZ
DS-STK-2018/2019-0034Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0033Odlásenie družstva zo súťaže
DS-STK-2018/2019-0032Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0027Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0026čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0025Zaradenie družstva
DS-STK-2018/2019-0024Zaradenie družstva
DS-STK-2018/2019-0023Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0022Rušenie rozhodnutia
DS-STK-2018/2019-0021Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0019Zmena štatutárneho zástupcu
DS-STK-2018/2019-0018dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0017Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0016Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0015Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0014Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0013Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0012Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0011Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0010Opačné poradie