Rozhodnutia
DS-STK-2019/2020-0091Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0090zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0089Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0088Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0087Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0086Podanie na ŠTK
DS-STK-2019/2020-0085Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0084Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0083Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0082Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0081Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0080Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0079Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0078Zápis o stretnutí
DS-STK-2019/2020-0077Zápis o stretnutí
DS-STK-2019/2020-0076Predvolanie na svoje najblizšie zasadnutie
DS-STK-2019/2020-0075Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0074Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0073Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0072Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0071IV. LIGA U15 OBFZ DS - zmena termínu 13. kola
DS-STK-2019/2020-0070Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0069Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0067Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0066Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0065Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0064Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0063Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0062Zmena miesta MZ
DS-STK-2019/2020-0061Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0060Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0059Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0058zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0057Kontumácia MZ
DS-STK-2019/2020-0056Kontumácia MZ
DS-STK-2019/2020-0055Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0054Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0053Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0052Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0051Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0050Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0049Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0048Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0047Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0046Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0045Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0042Zmena termínu MZ