Rozhodnutia
DS-STK-2019/2020-0126Podnet OFC Kráľovičove Kračany
DS-STK-2019/2020-0125Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0124Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0123Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0122Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0121Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0119Kaukcia HT 2020 - U11
DS-STK-2019/2020-0118Zmena štatutárneho zástupcu
DS-STK-2019/2020-0117Odhlásenie mužstva z HT
DS-STK-2019/2020-0116Zmena štatutárneho zástupcu
DS-STK-2019/2020-0115Zmena štatutárneho zástupcu a výzva
DS-STK-2019/2020-0114Zmena číslo účtu
DS-STK-2019/2020-0113Odhlásenie mužstva zo zúťaže
DS-STK-2019/2020-0112UUpozonenie a výzva
DS-STK-2019/2020-0110Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0109Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0108Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0107Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0106Zmena termínu stretnutia (kompletné kolo)
DS-STK-2019/2020-0105Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0104Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0103Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0102Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0100Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0099Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0098Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0097Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0096Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0095Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0094Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0093Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0092Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0091Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0090zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0089Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0088Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0087Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0086Podanie na ŠTK
DS-STK-2019/2020-0085Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0084Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0083Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0082Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0081Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0080Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0079Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0078Zápis o stretnutí
DS-STK-2019/2020-0077Zápis o stretnutí