Rozhodnutia
DS-STK-2018/2019-0089Odstúpenie na DK
DS-STK-2018/2019-0088Odpočet 3 bodov
DS-STK-2018/2019-0086Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0085Vylúčenie zo súťaže
DS-STK-2018/2019-0084Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0083Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0082Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0081Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0080Odstúpenie podania
DS-STK-2018/2019-0079Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0078Zmena miesta T
DS-STK-2018/2019-0077Zmena miesta T
DS-STK-2018/2019-0075Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0074Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0073Odstúpenie podania
DS-STK-2018/2019-0072Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0071čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0070čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0069Späťvztaie námietky
DS-STK-2018/2019-0068čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0067Oprava uznesenia
DS-STK-2018/2019-0066Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0065Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0064Kontumácia MZ
DS-STK-2018/2019-0063Odstúpenie na doriešenie DK
DS-STK-2018/2019-0062Doplnenie námietky
DS-STK-2018/2019-0061Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0060čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0059Zmena miesta turnaja
DS-STK-2018/2019-0058čl. 43/3/b SP SFZ
DS-STK-2018/2019-0057Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0055Predvolanie na svoje najblizšie zasadnutie
DS-STK-2018/2019-0054Zmena trmínu MZ
DS-STK-2018/2019-0052Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0050Odstúpenie na DK
DS-STK-2018/2019-0049Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0048Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0047Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0046Zmena miesta turnaja
DS-STK-2018/2019-0045Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0044Zmena termínu MZ