Rozhodnutia
DS-STK-2019/2020-0110Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0109Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0108Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0107Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0106Zmena termínu stretnutia (kompletné kolo)
DS-STK-2019/2020-0105Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0104Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0103Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0102Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0100Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0099Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0098Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0097Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0096Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0095Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0094Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0093Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0092Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0091Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0090zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0089Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0088Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0087Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0086Podanie na ŠTK
DS-STK-2019/2020-0085Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0084Odstúpenie na DK
DS-STK-2019/2020-0083Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0082Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0081Opačné poradie
DS-STK-2019/2020-0080Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0079Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0078Zápis o stretnutí
DS-STK-2019/2020-0077Zápis o stretnutí
DS-STK-2019/2020-0076Predvolanie na svoje najblizšie zasadnutie
DS-STK-2019/2020-0075Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0074Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0073Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0072Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0071IV. LIGA U15 OBFZ DS - zmena termínu 13. kola
DS-STK-2019/2020-0070Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0069Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0067Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0066Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0065Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0064Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2019/2020-0063Zmena termínu MZ
DS-STK-2019/2020-0062Zmena miesta MZ
DS-STK-2019/2020-0061Zmena termínu MZ