Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0179
Pokuty
U171 Miroslav Kövér (R), Zirig Ádám (AR1), Koczó Jozef (AR2) – na návrh ŠTK pokuta 30 €,- podľa čl.74/c SP.
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0179
Dátum zaevidovania: 12.03.2020 09:49
Dátum vyriešenia: 12.03.2020 09:49
Stav: Vyriešené