Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0178
Pokuty
U170 OFK Trhová Hradská – na návrh ŠTK pokuta 150 €,- podľa čl.80/1 SP.
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0178
Klub: OFK Trhová Hradská
Dátum zaevidovania: 12.03.2020 09:49
Dátum vyriešenia: 12.03.2020 09:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 12.03.2020 09:49
POKUTY