Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0150
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
U150 Nagy Tamás (1258089) FK Zlaté Klasy,
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0150
Klub: FK Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 20.11.2019 21:10
Dátum vyriešenia: 20.11.2019 21:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 20.11.2019 21:10