Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0071
Pokuty
U72 FCR Zlaté Klasy – pokuta 40,- € za U69, podľa 48/4 DP.
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0071
Klub: Futbalový club Rómov Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 08:31
Dátum vyriešenia: 03.10.2019 08:31
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.10.2019 08:31
POKUTY