Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0070
Pokuty
U71 SC Veľké Dvorníky – pokuta 50,- € za U66, podľa 48/4 DP.
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0070
Klub: SC Veľké Dvorníky
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 08:30
Dátum vyriešenia: 03.10.2019 08:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.10.2019 08:30
POKUTY