Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0036
Oznámenie
U37 OFK Rapid Ohrady – DK konanie vo veci odvolania zastavuje podľa čl.83/4 DP.
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0036
Klub: OFK Rapid Ohrady
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 10:38
Dátum vyriešenia: 05.09.2019 10:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.09.2019 10:39