Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0035
Oznámenie
U36 TJ Družstevník Horný Bar – DK berie na vedomie vyjadrenie klubu.
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0035
Klub: TJ Družstevník Horný Bar
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 10:38
Dátum vyriešenia: 05.09.2019 10:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.09.2019 10:38