Disciplinárna komisia
DS-DK-2019/2020-0003
Žiadosť o určenie pokuty
U3: Károlyi Norbert (1262218) TJ Družstevník Okoč-Sokolec. Na základe DP, čl. 37/6, uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (50 € - zberná faktúra).
Rozhodnutie: DS-DK-2019/2020-0003
Klub: TJ Družstevník Okoč - Sokolec
Dátum zaevidovania: 06.08.2019 09:32
Dátum vyriešenia: 06.08.2019 09:33
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.08.2019 09:33
POKUTY