Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0303
Úradný dohľad
U300 DK vyhodnotila ÚD zo stretnutia TJ Družstevník Baloň-TJ Kútniky, bez závad. Domáci klub uhradí poplatok 25,- €.
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0303
Klub: TJ Družstevník Baloň
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 19:29
Dátum vyriešenia: 07.06.2019 19:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
25 EUR 07.06.2019 19:30