Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0249
Oznámenie
U246 DSC Orechová Potôň – DK žiada HU stretnutia o podrobný popis udalostí pri odchode DO z hracej plochy po skončení stretnutia DSC Orechová Potôň – TJ Družstevník Ižop do 15.05.2019.
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0249
Klub: DSC Orechová Potôň
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 09:38
Dátum vyriešenia: 10.05.2019 09:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 10.05.2019 09:38