Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0248
Oznámenie
U245 TJ Družstevník Ižop – DK žiada klub o podrobný popis udalostí pri odchode DO z hracej plochy po skončení stretnutia DSC Orechová Potôň – TJ Družstevník Ižop a to do 15.05.2019 pod následkami disciplinárnych opatrení.
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0248
Klub: TJ Družstevník Ižop
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 09:38
Dátum vyriešenia: 10.05.2019 09:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 10.05.2019 09:38