Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0211
Oznámenie
U208 SC Čenkovce – DK berie na vedomie splnenie U197.
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0211
Klub: SC Čenkovce
Dátum zaevidovania: 11.04.2019 12:50
Dátum vyriešenia: 11.04.2019 12:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.04.2019 12:51