Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0210
Oznámenie
U207 TJ Družstevník Dolný Štál - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu, a zároveň žiada o úhradu spôsobenej škody vo výške 138,- € (podľa predloženého dokladu o úhrade) v prospech OFK Ohrady, a to do 17.04.2019.
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0210
Klub: TJ Družstevník Dolný Štál
Dátum zaevidovania: 11.04.2019 12:50
Dátum vyriešenia: 11.04.2019 12:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.04.2019 12:50