Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0170
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP
U167 Fitos Silvester (1237487) FC Štvrtok n/O
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0170
Klub: FC Štvrtok na Ostrove
Dátum zaevidovania: 14.03.2019 10:55
Dátum vyriešenia: 14.03.2019 10:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 14.03.2019 10:55