Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0169
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
U166 Elek Zoltán (1143817) TJ Kútniky
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0169
Klub: TJ Kútniky
Dátum zaevidovania: 14.03.2019 10:53
Dátum vyriešenia: 14.03.2019 10:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 14.03.2019 10:53