Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0167
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
U164 Ollári Gergely (1210266) TJ Družstevník Baloň
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0167
Klub: TJ Družstevník Baloň
Dátum zaevidovania: 14.03.2019 10:51
Dátum vyriešenia: 14.03.2019 10:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 14.03.2019 10:51