Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0162
Náhrady DO
3. splátka v BS s odpočítaním náhrad za U11 (-30 €) za faktúru 2/2019
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0162
Klub: TJ Kútniky
Dátum zaevidovania: 04.02.2019 11:03
Dátum vyriešenia: 04.02.2019 11:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
480 EUR 04.02.2019 11:03