Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0161
Náhrady DO
3. splátka v BS s odpočítaním náhrad za U11 (-30 €) za faktúru 2/2019
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0161
Klub: TJ Družstevník Baloň
Dátum zaevidovania: 04.02.2019 10:53
Dátum vyriešenia: 04.02.2019 10:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
455 EUR 04.02.2019 10:53