Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0157
Disciplinárne sankcie
U156 Varjú Ladislav (tréner) TJ Družstevník Horný Bar, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 4 týždne, zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúce dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b, DP od 28.11.2018.
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0157
Klub: TJ Družstevník Horný Bar
Dátum zaevidovania: 30.11.2018 09:36
Dátum vyriešenia: 30.11.2018 09:36
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 30.11.2018 09:36