Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0133
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
U132 Ambrus Attila (1241580) ŠK Rohovce
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0133
Klub: ŠK Rohovce
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 11:27
Dátum vyriešenia: 08.11.2018 11:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.11.2018 11:28