Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0132
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
U131 Tükör Bálint (1257156) ŠK Trstená n/O
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0132
Klub: Športový klub Trstená na Ostrove
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 11:24
Dátum vyriešenia: 08.11.2018 11:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.11.2018 11:25