Disciplinárna komisia
DS-DK-2018/2019-0002
Zmena DO
U1: František Mikóczy (1218622) ŠK Čakany - zamietnuté. Podľa čl. 41/1 DP môže disciplinárny orgán na základe písomnej žiadosti postihnutého podmienečne upustiť od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie pozastavenia výkonu športu.
Rozhodnutie: DS-DK-2018/2019-0002
Klub: ŠK Čakany
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 19:44
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 19:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.08.2018 19:44