Disciplinárna komisia
DS-DK-2017/2018-0139
Disciplinárna sankcia
U141 Attila Klempa (1085259) – za administratívne pochybenie R, DS: pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,3abe, 63/1b,2b DP od 31.10.2017. U142 Mikuláš Hodosi (1162011) - za administratívne pochybenie R, DS: pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,3abe, 63/1b,2b DP od 31.10.2017. U143 Leonard Flaska (1043772) - za administratívne pochybenie DZ, DS: pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,3abe, 63/1b,2b DP od 31.10.2017.
Rozhodnutie: DS-DK-2017/2018-0139
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 08:53
Dátum vyriešenia: 10.11.2017 08:59
Stav: Vyriešené