Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Štefan Simon
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2018/2019-0097Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2018/2019-0096Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2018/2019-0095Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2018/2019-0094Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0093Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0092Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0091Zmena DO - zamietnuté
DS-DK-2018/2019-0090Zmena DO - zamietnuté
DS-DK-2018/2019-0086Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0085Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2018/2019-0081Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0080Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0079Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0078Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0077Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0076Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0066Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0065Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0064Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0063Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0062Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0061Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0060Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0056Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2018/2019-0055Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0054Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0053Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0052Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0051Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0050Disciplinárne sankcie