Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Štefan Simon
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2018/2019-0217Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2018/2019-0216Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2018/2019-0215Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2018/2019-0214Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0213Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0212Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0207Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0206Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2018/2019-0205Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2018/2019-0204Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2018/2019-0203Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0202Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0201Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0192Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0191Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0190Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0189Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0188Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2018/2019-0187Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0186Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0185Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0184Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0180Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0179Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0178Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0177Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0174Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0173Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0172Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0171Disciplinárne sankcie
DS-DK-2018/2019-0170Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP
DS-DK-2018/2019-0169Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP