Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Štefan Simon
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2019/2020-0003Žiadosť o určenie pokuty
DS-DK-2019/2020-0002Žiadosť o určenie pokuty
DS-DK-2019/2020-0001Žiadosť o určenie pokuty