Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Štefan Simon
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2019/2020-0089Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0088Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2019/2020-0087Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2019/2020-0086Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3
DS-DK-2019/2020-0085Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3
DS-DK-2019/2020-0084Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0083Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0076Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2019/2020-0075Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0074Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0073Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0072Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0069Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0068Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0067Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0066Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2019/2020-0065Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0064Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0059Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0055Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2019/2020-0054Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0053Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0052Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0051Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0050Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0049Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0048Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0047Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2019/2020-0045Disciplinárne sankcie