Matričná komisia
DS-MK-2017/2018-0001
Oznam
Na základe informácie poskytnutej Rakúskym futbalovým zväzom zrušila matrika SFZ registráciu hráča Tibor Szöcs, registračné číslo 1311603. Menovaný je od roku 2002 registrovaný v Rakúskom futbalovom zväze a v zmysle Reglementu FIFA môže byť hráč registrovaný len v jednom zväze a klube. Matrika SFZ odstupuje prípad na doriešenie Rakúskemu futbalovému zväzu.
Rozhodnutie: DS-MK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 27.10.2017 10:25
Dátum vyriešenia: 27.10.2017 10:25
Stav: Vyriešené