Zvolanie zasadnutia VV ObFZ Dunajská Streda

19.04.2017, Ľudovit Szerencsés

ObFZ Dunajská Streda týmto pozýva na zasadnutie VV ObFZ Dunajská Streda dňa 21.4.2017

členov VV, predsedov ŠTK, DK, KR, predsedu RK

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa predsedu ObFZ
  4. Priebeh súťaží ObFZ
  5. Návrh doplnenia NL rozhodcov
  6. Návrh termínov Konferencie, ŠTK aktívu, letného seminára R a DZ, predĺženia licencií UEFA Grassroots C pre trénerov, uzávierky prihlášok do súťaží
  7. Rôzne
  8. Záver

Zasadnutie VV sa uskutoční na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda dňa 21.4.2017 (piatok) o 14.00

 

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

Prečítané: 65x