Výzva sekretariátu a matriky ObFZ DS

14.07.2017, Ľudovit Szerencsés

NEPLATIČI

Upozornenie sekretariátu ObFZ na úhradu zbernej faktúry

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac jún bola dňa 10.07.2016 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili !!!

Družstevník Lúč n/O

Družstevník Okoč-Sokolec

Dynamo Blatná n/O

Družstevník Vrakúň

1. Fc Roma Zlaté Klasy

Oznámenie matriky ObFZ

Matrika ObFZ DS upozorňuje FK,  na čl. 19/2 RaPP !!!

 

Článok 19 - Registračné obdobia

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

To znamená, že v mesiaci júl je možné realizovať len prestupy!!!

 

Podania  "prestup s obmedzením"  v mesiaci júl nebudú vybavené (budú zamietnuté resp. schválené až v mesiaci august)!!!

 

image
Prečítané: 166x